من عاشق اقای بهجت بودم.

کسانی از دوستانم که ایشون رو از نزدیک دیده بودن میگفتن ایشون حالاتش با بقیه ی انسانها فرق داشت.

مهمتر از همه اینکه هیچ گاه در سیاست دخالت نمی کرد.

کسی که در سیاست درگیره مجبوره همه جور کاری بکنه و دروغ بگه و .... تا خودش رو پیش مردم عزیز کنه ولی ایت الله بهجت مثل بقیه ی مراجع تقلید نبود که بخواهد در سیاست دخالت کند.

قصد توهین به مراجع دیگر را نداشتم و هدفم سخن از بزرگی ایشان بود.

 

دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 2 1388

اگر همیشه و در هر حال نمازتان را اول وقت بخوانید به انچه که باید برسید ، میرسید.

مرحوم ایت ا... بهجت

دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 2 1388

اگر سلاطین دنیا میدانستند خواندن دو رکعت نماز چه لذتی دارد هیچ گاه به مادیات فکر نمی کردند.

مرحوم ایت ا... بهجت

دسته ها :
دوشنبه بیست و هشتم 2 1388
X